Mihajlović: Lažno se izjašnjavaju kao Romi zbog upisa na fakultet

Mihajlović: Lažno se izjašnjavaju kao Romi zbog upisa na fakultet

Beograd – Kako bi došli do indeksa unutar mjera afirmativne akcije upisa Roma, koja između ostalog znači upis o trošku proračuna, neromski građani, prije svega Srbi, sve češće se izjašnjavaju kao Romi i tako istiskuju ovu manjinsku zajednicu s fakulteta, rekao je danas Tanjugu predsjednik Nacionalnog savjeta Roma Vitomir Mihajlović.

Romi se upisuju na visokoškolske ustanove u okviru kvote od dva posto od ukupnog broja mjesta na fakultetu, kao i osobe sa hendikepom, ali je ta kvota sve više ugrožena jer je popunjavaju lažni Romi, pošto se najčešće pred sam upis na fakultet u posebnom biračkom spisku izjasne kao Romi i na temelju toga dobiju rješenje kojim traže upis po afirmativinim mjerama.

Afirmativna mjera za Rome, naveo je Mihajlović, osim besplatnog školovanja, znači i smještaj u domu, stipendije, pa ne čudi što se sve više uglavnom Srba, ali i Bugara, Mađara, izjašnjava kao Romi.

Ovom zlouporabom, prema njegovim riječima, ugrožena su romska djeca s manjim brojem bodova, jer ih potiskuju s popisa oni koji su se izjasnili kao Romi “za jednokratnu uporabu”, a donose više bodova iz srednje škole.

– Do danas su na fakultete prijavljena 162 kandidata Roma, očekujemo do kraja upisa njih oko 230, a već imamo 30-ak učenika koji su naprasno postali Romi i traže da se upišu po olakašnim uvjetima – rekao je Mihajlović.

Kada su u pitanju srednjoškolci, od 480 Roma koji su tražili upis po afirmativnim mjerama, njih 150 su pripadnici većinskog naroda i iz drugih nacionalnih zajednica, rekao je on.
U Nacionalnom savjetu Roma ističu da su i sami studenti dolazili u njihov ured i priznali da nisu Romi, ali da su takve savjete dobivali sa strane, pa i na fakultetuma iu školama.

Da su u pitanju lažni Romi, može se zaključiti i po prezimenu kandidata, rekao je Mihajlović i naveo da u romskoj populaciji primjerice nikada nisu imali pripadnike s prezimenom Kostov, Cvetanovski, Isailović …

Također, mi znamo da Romi nikad nisu živjeli na primjer u reprezentativnim dijelovima Beograda, poput Knez Mihailove ulice, ali u prijavama i odatle nam stižu kandidati, naveo je predsjednik Nacionalnog savjeta Roma.

Pripadnici ove manjinske zajednice u kojoj oko 80 posto njih nema završenu osnovnu školu, uglavnom se upisuju na medicinu, prava, Fakultet organizacijskih znanosti …

Mihajlović podsjeća da nema mogućnosti da netko bude spriječen da se upiše na fakultet, zato što se naprasno izjasnio kao Rom.

Ustav i zakon dopuštaju da se svatko izjašnjava i opredjeljuje za nacionalnu pripadnost onako kako to želi i ne možemo uključiti mehanizme da suspendirati ove kandidate koji su na nekim fakultetima istisnuli Rome, kaže predsjednik Vijeća i ističe da se jedino preko Zaštitnika građana može zaustaviti udar na mjere za Rome, ako se dokaže da su u pitanju zlouporabe.

Mihajlović navodi da je jedan od nedostataka afirmativnih mjera to što nema monitoringa, praćenje da li Romi koji upišu fakultet dođu do diplome.

To će biti promijenjeno u novoj školskoj godini, rekao je Mihajlović i naveo da se sustav afirmativnih mjera urušava i tako što Romi i koji završe fakultet dugo čekaju posao.

– Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje imamo mastere i doktore, pripadnike romske zajedice, koji čekaju posao – naveo je Mihajlović.

 

Izvor:

http://www.blic.rs