Međunarodni dan žena

Međunarodni dan žena

Autor: Čedo Todorović

Danas se u svijetu obilježava međunarodni dan žena. Ali ipak u većem dijelu svijeta, pa čak i u najrazvijenijim zemljama, prava žena se ne

Njemački plakat za Međunarodni dan žena, 8. ožujka 1914.; hrvatski prijevod: "Ovamo sa ženskim pravom glasa. Dan žena, 8. ožujka 1914. Ženama, koje kao radnice, majke i građanke ispunjavaju svoju dužnost, koje svoje namete moraju plaćati kako državi tako i općini, nijekana su puna građanska prava zbog predrasuda i reakcionarnih stavova. Borba za ovo prirodno pravo čovjeka mora biti nepokolebljiva, čvrsta volja svake žene, svake radnice. Tu ne smije biti ni odmora ni počinka. Dođite stoga sve, vi žene i djevojke, u nedjelju, 8. ožujka 1914. u 3 sata poslijepodne na 9. javni ženski skup."[

Njemački plakat za Međunarodni dan žena, 8. ožujka 1914.; hrvatski prijevod: “Ovamo sa ženskim pravom glasa. Dan žena, 8. ožujka 1914. Ženama, koje kao radnice, majke i građanke ispunjavaju svoju dužnost, koje svoje namete moraju plaćati kako državi tako i općini, nijekana su puna građanska prava zbog predrasuda i reakcionarnih stavova. Borba za ovo prirodno pravo čovjeka mora biti nepokolebljiva, čvrsta volja svake žene, svake radnice. Tu ne smije biti ni odmora ni počinka. Dođite stoga sve, vi žene i djevojke, u nedjelju, 8. ožujka 1914. u 3 sata poslijepodne na 9. javni ženski skup.”[

poštuje, te su diskriminirane. Najviše su žene diskriminirane pri zapošljavanju, gdje za isti posao što i muškarac odradi, dobiju manju plaću, nose se sa mobbingom na poslu, trpe svakakve uvrede. U obitelji su češće diskriminirani, i u braku trpe nasilje. Glas žena treba se još više da se čuje i da se poštuje. Žene su te koje imaju najviše odgovornosti na sebe, jer uz svakodnevni posao, oni još podižu djecu, te obavljaju svakodnevne kučne obaveze. Smatram vrlo dobrim korakom što u nekim sredinama i u nekim zemljama muškarci im pomažu u svakodnevnom životu, te im olakšaju neke obaveze, koje se inače „smatraju“ da žene trebaju obavljati.

Prvi glas žena se čuo još davne 1857 godine u New Yorku. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila su protestirale zbog sve više lošijih radnih uvjeta. Te iste demonstracije je policija rastjerala. Nakon dva mjeseca te iste žene su osnovale sindikat nakon dva mjeseca. Prvi Dan Žena je obilježen 28. veljače 1909 godine u SAD-u, te je istog dana i donešena prva deklaracija koju je donijela Socijalistička partija Amerike.

Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena. Godine 1910 održana je prva međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu, u organizaciji Socijalističke internacionale, te ustanovila „Međunarodni dan Žena“ na prijedlog slavne socijalistice Clare Zetkin. Slijedeće godine je Međunarodni dan Žena obilježen od preko milijun ljudi u Austriji, Danskoj, , Njemačkoj i Švicarskoj. Ti događaji su koincidirali s požarom u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku, nakon koga su slabe mjere sigurnosti na radu okrivljene za veliki broj žrtava. U početku prvog svjetskog rata žene širom Europe su 8. ožujka 1913. održale demonstracije za mir.

 Demonstracije povodom Međunarodnog dana žena u Rusiji su bili prvi stadij Ruske Revolucije. Nakon oktobarske revolucije, boljševička feminstkinja Aleksandra Kolontaj nagovorila je Lenjina da 8. ožujka postane državni praznik, te se tijekom sovjetskog razdoblja koristio za obilježavanje “herojstva radnica”.

Međutim, u mnogim komunističkim državama taj je praznik izgubio svoju ideološku osnovu i postao prilika muškarcima za iskazivanje ljubavi i poštovanja prema pripadnicama suprotnog spola, posluživši kao svojevrsni amalgam Majčinog dana i Valentinova u zapadnim državama.

Clara Zetkin i Rosa Luxemburg

Clara Zetkin i Rosa Luxemburg

U Čehoslovačkoj se Dan žena za vrijeme komunističkog režima pretvorio u parodiju, te je ukinut nakon baršunaste revolucije. U Mađarskoj je, pak, običaj poklanjanja cvijeća ženama zadržao i nakon pada komunizma.

Na zapadnom svijetu se Međunarodni dan žena uglavnom prestao obilježavati 1930-ih, dijelom i zbog toga što ga se povezivalo s komunizmom. Majčin dan se kao blagdan u čast majki i majčinstva obilježava u tim zemljama svake druge nedjelje u svibnju.

Dan žena je ostao državnim praznikom u Rusiji, Bjelorusiji, Ukrajini, Kazahstanu, Kirgiziji, Moldaviji, Mongoliji i Tadžikistanu, a obilježava se cvijećem i poklonima. Međutim, 1960-ih su ga ponovno počele slaviti feministice. Godine 1975., koja je proglašena Međunarodnom godinom žene, UN su službeno počeli obilježavati Međunarodni dan žena.

Danas mnoge organizacije u svijetu obilježavaju Međunarodni dan žena, a neke se nastoje izboriti da postane državnim praznikom u kojima to još nije slučaj.

Postoji još puno borbe u izjednačavanju prava žena u društvu, ali moram napomenuti da žene romkinje su u još gorem položaju i to dvostruko diskriminirane, zato što su žene i to što su romkinje. Tradicija i vjerski običaji još uvijek imaju duboko korijenje u romskoj zajednici, i zbog

Skup 8. ožujka 2005. u Dhâki, Bangladeš.

Skup 8. ožujka 2005. u Dhâki, Bangladeš.

toga su žene u romskoj zajednici diskriminirane, te se smatra da ne mogu sudjelovati u važnim odlukama koje samo muški imaju pravo odlučivati.

Iako postoji još puno posla, danas u Hrvatskoj se počela buditi svijest romkinja da budu ravnopravne u društvu uz poštivanje tradicije i

vjerskih običaja. Vrlo važno je da se mladi romi i romkinje educiraju o jednakosti u društvu, te da i romkinje imaju pravo biti uključene u romskim organizacijama jednako kao i romi i u političkim sferama svakodnevnog Života. I na kraju, Romski portal želi svim ženama, majkama, djevojkama, bakama i sestrama sretan Međunarodni dan Žena, i da se još više čuje glas žena.

Napomena.

Dio teksta preuzet je sa wikipedije.

Međunarodni dan Žena
Međunarodni dan Žena (8)
« 1 od 8 »