Međimurska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

Međimurska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

ROMSKE ORGANIZACIJE

UDRUGA ROMA-BAJAŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
A. Schulteissa 19
40000 Čakovec
Predsjednik: Juraj Oršoš

UDRUGA ROMA MEĐIMURJA
Lončarevo naselje 14
40317 Podturen
E-mail: josip.balog@yahoo.com
Predsjednik: Josip Balog

“DRUŠTVO UČITELJA I ROMSKIH POMAGAČA – IZVOR”
Frankopanska 8
40315 Mursko Središće,
Predsjednik: Gordan Horvat

KUGLAČKI KLUB ROMA KOTORIBE
Vrtna 20
40329 Kotoriba
Predsjednik: Nedeljko Horvat

UDRUGA ROMSKI NACIONALNI FORUM
Aleksandra Schulteissa  19
40000 Čakovec
Predsjednik: Bajro Bajrić

UDRUGA “ZA BOLJITAK” ROMA MEĐIMURJA
Cvjetna 37
40324 Goričan
E-mail: bojanbalog@net.hr
               boljitakroma@gmail.com
Predsjednik: Bojan Balog

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ROMA “BAJAŠA” KOTORIBE
Vrtna  20
40329 Kotoriba
Predsjednik: Nedeljko Horvat

FORUM MLADIH ROMA BAJAŠA HRVATSKE
Livadarska 2
40000 Pribislavec
E-mail: kikobalog@net.hr
Predsjednik: Kristijan Balog

EKOLOŠKA UDRUGA ROMSKI SAN
Čakovečka 17
40000 Kuršanec
Predsjednik: Josip Petrović

UDRUGA “PRESELJENIH ROMA DONJA DUBRAVA”
Trg Republike 13
40328 Donja Dubrava
Predsjednik: Nedeljko Bogdan

UDRUGA EUROPSKI ROMI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Dravska  17
40322 Orehovica
E-mail: krunoslav.vuk@gmail.com
Web stranica: http://atlasromaorehovica.info
Predsjednik: Krunoslav Vuk

UDRUGA “ZAJEDNICA MLADIH ROMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE”
Zrinskih 70
40305 Gornji Kuršanec
Predsjednik: Josip Ignac

UDRUGA ZA OBRAZOVANJE ROMA – “UZOR”
Vladimira Nazora 239
40322 Orehovica
E-mail: dragan.ignac@ck.t-com.hr
              dragan.ignac@gmail.com
Web stranica: http://atlasromaorehovica.info
Predsjednik: Dragan Ignac

UDRUGA MLADEŽI ROMA “DOBRO JE ČINITI DOBRO”
Cvjetna 39/3
40324 Goričan
Predsjednik: Danijel Martinez

“UDRUGA ZA ZAŠTITU PRAVA ROMA BAJAŠA – KORITO”
Međimurska 2
40000 Kuršanec
Predsjednik: Dejan Bogdan

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ROMA KURŠANEC
Vrtna  3
40000 Kuršanec
Predsjednik: Goran Ignac

UDRUGA MLADIH ROMA BAJAŠA “KORITO”
Čakovečka  17
40000 Kuršanec
Predsjednik: Zdenko Kalanjoš

UDRUGA ROMA “ZA STARE I NEMOĆNE”
Cvjetna 11
40000Kuršanec
Predsjednik: Neven Petrović

UDRUGA MLADIH ROMA HRVATSKE
Livadarska 2
40000 Pribislavec
E-mail: kikobalog@net.hr
Predsjednik: Kristijan Balog

UDRUGA MLADIH ROMA
Sitnice 33
40315 Mursko Središće
E-mail: njivolasu@gmail.com
Predsjednik: Milorad Mihanović

KROVNA ZAJEDNICA BAJAŠA HRVATSKE
Livadarska 2
40000 Pribislavec
E-mail: zbalog321@net.hr
Predsjednik: Željko Balog