Javni poziv za mlade ljude da sudjeluju 30. i 31. sjednici kongresa

Javni poziv za mlade ljude da sudjeluju 30. i 31. sjednici kongresa

Javni poziv za mlade ljude da sudjeluju u 30. i 31. sjednice Kongresa. Kongres, u uskoj suradnji s Europskom zakladom za mlade i Vijeća Europe odjela mladih, je odlučilo ponovno pozvati mlade da preuzmu aktivnu ulogu u svojoj 30. i 31. sjednici Kongresa (od 20. do 24. ožujka i 17. do 21. listopada 2016.).

Cilj je stvoriti prostor za dijalog između izabranih delegata mladih te lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika i omogućiti mladim ljudima da izraze svoje mišljenje o pitanjima koja se raspravljaju.
Ispunjeni obrasci prijave moraju biti poslane na e.mail: congress.youth@coe.int

Prijave se šalju najkasnije do 5. veljače 2016.

Izvornu objavu natječaja možete pročitati ovdje.