Istarska Županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

Istarska Županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

UDRUGA ROMA ISTRE PULA
Gajeva 3
52100 Pula
E-mail: velihu@yahoo.com
Predsjednik: Veli Huseini

CENTAR KULTURE ROMA ISTRE I ISTARSKE ŽUPANIJE
Pian 14
52215 Vodnjan
Predsjednik: Redžep Hadža

UDRUGA GRAĐANA “BULADA – ROMANIJA”  IZ BOLJUNA
Romanija 21
52434 Boljun
Predsjednik: Milan Paškvalić

“KREATIVNI ROMI  ISTRE”
Radićeva 30
52100 Pula
Predsjednik: Neđmije Rušiti

UDRUGA ZA PROMICANJE PRAVA ROMSKE NACIONALNE MANJINE “ROTA”
16. januar 59
52215 Vodnjan
Predsjednik: Tahir Hasani

“DO ROMSKOG DOSTOJANSTVA – DOR”
Stankovićeva  20
52100 Pula
Predsjednik: Dedo Bajramović