Impressum

Nakladnik i vlasnik:
Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava
www.romskicentar.com

OIB: 18226219060
IBAN: HR5023600001102433376

Urednik i voditelj:
Čedo Todorović

Uredništvo:
Romski centar za promicanje i zaštitu ljudskih prava
Udruženje Roma “Ludari” Rumunjskog porijekla
Savez Roma u R.H. “Kali Sara”

Suradnici:
Novinar radio prkosa: Antun Brađašević
Urednik u Romskoj redakciji Radio Beograd 1: Branko Đurić

Adresa:
Mrsunjska 47
Slavonski Brod

E-mail:
info@romskiportal.com

Mobitel:
+385 (95) 377-2972

Romski portal uređuje i održava:
Čedo Todorović

O autorskom vlasništvu i zaštiti autorskih prava.
Romski portal je neprofitni medij. Romski portal poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih. Romski portal se obvezuje da će uz svaku objavu preuzetu sa drugih medijskih web stranica staviti i izvor preuzetog sadržaja, uz poštivanje autorskog prava objavljenog članka.

Romski portal je registriran u Agenciji za elektroničke medije u Upisniku publikacija elektroničkih mediija.