• Početna »
  • Svijet »
  • Donesena prva presuda u Europi kojom se izgradnja naselja isključivo za Rome proglašava diskriminacijom
Donesena prva presuda u Europi kojom se izgradnja naselja isključivo za Rome proglašava diskriminacijom

Donesena prva presuda u Europi kojom se izgradnja naselja isključivo za Rome proglašava diskriminacijom

Dana 30. svibnja 2015. godine, u prvostupanjskom postupku protiv Općine Rim, Građanski sud u Rimu je donio presudu kojom je, po prvi put u Europi, utvrđeno da “kontejnerska naselja” predstavljaju oblik segregacije i diskriminacije na temelju etničke pripadnosti, što je u suprotnosti s talijanskim i europskim zakonima.U travnju 2012. godine, nevladine organizacije ASGI (Association for Legal Studies on Immigration – Asocijacija za pravne studije u oblasti imigracije) i Associazione 21 Luglio (Udruženje 21 srpnja) podnijele su tužbu protiv Općine Rim sa zahtjevom da se obustavi izgradnja naselja La Barbutova . Tužbu su podržale organizacije Amnesty International (Amnesty International – AI), Europski centar za prava Roma (European Roma Rights Centre – ERRC) i Zaklada Otvoreno društvo (Open Society Foundations – OSF).Na temelju argumenata navedenih u tužbi, talijanski sud je konstatirao da je izgradnja “sela” La Barbutova po svojoj prirodi diskriminatorska – i stoga nezakonita zbog same činjenice da lokalne vlasti putem stambenog zbrinjavanja segregiraju određenu etničku skupinu – Rome – od lokalnog stanovništva.

“Štoviše, diskriminatorskim se mora smatrati svako stambeno rješenje većeg obujma koje je usmjereno samo ka pripadnicima iste etničke skupine, posebno ako se njegovom realizacijom onemogućava suživot s većinskim stanovništvom, kao što je slučaj sa naseljem La Barbutova, i ako nije osiguran ravnopravan pristup obrazovanju i službama socijalne i zdravstvene zaštite, pod pravičnim uvjetima, u području gdje postoji ozbiljan rizik po zdravlje stanovnika. “

Građanski sud u Rimu je 30. svibnja 2015. godine utvrdio “posredan diskriminatorski znak radnji Općine Rim […] koji je ispoljen pri dodjeli stambenih jedinica u naselju La Barbutova” i stoga naložio lokalnim vlastima Rima da obustave sve dalje radnje i da adekvatno i pravično rješavaju potrebe romske zajednice pogođene tim radnjama.

Ovom presudom se potvrđuju dugogodišnji stavovi ASGI, Associazione 21 Luglio, ERRC i OSF, a ona vrijedi i šire od konteksta samog naselja La Barbutova. Smještanje Roma u naselja, prihvatilišta ili bilo kakva druga stambena rješenja namijenjena isključivo Romima vodi u daljnju socijalnu isključenost iu suprotnosti je s Direktivom 2000/43 o rasnoj ravnopravnosti, kojom se zabranjuje diskriminacija u stanovanju.

Međutim, bez obzira na značaj ove odluke, organizacije ističu da je opća situacija u Italiji glede ravnopravnog ostvarivanja prava Roma na stanovanje i dalje veoma zabrinjavajuća i apeliraju na Europsku komisiju da, uslijed očiglednih nedostataka u provođenju Direktive o rasnoj ravnopravnosti, protiv Italije pokrene postupak zbog povrede propisa.

Izvor: