Brodsko-posavska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

Brodsko-posavska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

UDRUŽENJE ROMA “LUDARI” RUMUNJSKOG PORIJEKLA GRADA SLAVONSKOGA BRODA
Mrsunjska 49
35000 Slavonski Brod
E-mail: radic.robert43@gmail.com
E-mail: udruzenje.roma.ludari@gmail.com
Web stranica: www.udruzenjeroma-ludari.com
Predsjednik: Robert Radić

ROMSKI CENTAR ZA PROMICANJE I ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA
Mrsunjska 47
35000 Slavonski Brod
E-mail: cedo.todorovic@gmail.com
Web stranica: www.romskicentar.com
Predsjednik: Čedo Todorović

ROMSKA UDRUGA MLADIH BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Savska 24
35000 Slavonski Brod
E-mail: milanmitrovic87@gmail.com
Web stranica: http://www.rum-bpz.org
Predsjednik: Milan Mitrović

UDRUGA ROMA “BAJAŠA” GRADA SLAVONSKOGA BRODA
Savska 24
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Nenad Radosavljević

UDRUGA ROMA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE (URBPŽ)
Osječka 339
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Asan Ređepi

ŠPORTSKA UDRUGA ROMA “ROMA”
S. Radića 143
35000 Slavonski Brod
Predsjednik:Stanoja Jovanović

KUD “SAN ROMA” BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Mrsunjska 47
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Branko Stanković

UDRUGA ROMA ZA BOLJITAK I BORBU PROTIV SIROMAŠTVA
Stjepana Radića 160
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Đorđe Mitrović

OMLADINSKI KLUB ROMA GRADA SLAVONSKOGA BRODA
Savska 7
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Vid Lukić

NOGOMETNA AKADEMIJA ROMA “MALA BARCELONA”
M. Getaldića bb
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Elmir Mehmedović

UDRUGA RAZVOJAČENIH BRANITELJA ROMA BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE
Savska 6
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Milan Stanković

CENTAR ROMSKE MLADEŽI BRODSKO – POSAVSKE ŽUPANIJE
Stjepana Radića 160
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Predrag Mitrović

UDRUGA ROMSKA INICIJATIVA
Stjepana Radića 160
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Nenad Nikolić

MREŽA ROMSKIH UDRUGA HRVATSKE SLAVONSKI BROD
Vinogradska cesta  43
35000 Slavonski Brod
E-mail: ibrahim.gusani@gmail.com
Predsjednik: Ibrahim Gušani

NACIONALNA UDRUGA ROMA “EVROPA” SLAVONSKI BROD
I.B.Slovaka 79
31500 Jelisavac
E-mail: ibrahim.gusani@gmail.com
Predsjednik: Ibrahim Gušani

UDRUGA ZA PROMICANJE OBRAZOVANJA I ROMSKE KULTURE – ROMSKO OBRAZOVANJE I KULTURA
Savska 4
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Milenko Mitrović

UDRUGA MLADIH ROMSKIH TALENATA “TEATAR BOLJI ŽIVOT”
Stjepana Radića  144/D
35000 Slavonski Brod
Predsjednik: Nikola Destanović

UDRUGA ROMA JEDINSTVO, NOVA GRADIŠKA
Gaj 15
35400 Nova Gradiška
Predsjednik: Mirsad Dedić