Brodsko-posavska županija – INSTITUCIJE

Brodsko-posavska županija – INSTITUCIJE

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Petra Krešimira IV, br. 1
35000 Slavonski Brod
035/216-111
Webstranica: http://www.bpz.hr
Župan: Danijel Marušić

Grad Slavonski Brod
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod
035/217-000
Webstranica: http://slavonski-brod.hr
Gradonačelnik: Mirko Duspara

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni Ured Slavonski Brod
Vukovarska 11
35000 Slavonski Brod
035/405-960
Email: HZZ.Slavonskibrod@hzz.hr
Webstranica: http://www.hzz.hr

Ispostava Nova Gradiška
M. A. Reljkovića 5/a
035/36 14 49

Ispostava Okučani
Kamila Kolba 9
035/372-011

Centar za socijalnu skrb, Slavonski Brod
Address: Naselje Slavonija I bb
35000 Slavonski Brod
035/213-700
035/444-422
info@czsssb.hr
Webstranica: http://czsssb.hr
Ravnateljica: Slavica Nikšić, prof. defektolog

Centar za socijalnu skrb, Nova Gradiška
Ul. Karla Dieneša 4
35400 Nova Gradiška
035/362-611
035/361-134
Webstranica: http://cssng.hr
Ravnateljica: Vesna Latinović,dipl.soc.radnik