Bjelovarsko-bilogorska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

Bjelovarsko-bilogorska županija – ROMSKE ORGANIZACIJE

UDRUGA ROMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
Milana Šufflaya 21/e
43000 Bjelovar
Predsjednik: Stevo Đurđević

UDRUGA ROMA GRADA BJELOVARA
Milana Šufflaya 21/e
43000 Bjelovar
Predsjednik: Stevo Đurđević

KLUB MLADEŽI ROMA ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE
Milana Šufflaya 21/e
43000 Bjelovar
E-mail: suzana.djurdjevic6@gmail.com
Predsjednica: Suzana Đurđević

NAUČNO ISTRAŽIVAČKO-OBRAZOVNO UDRUŽENJE ZA DJECU I MLADEŽ ROMA ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE
M. Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednica: Rozika Đurđević

UDRUGA HRVATSKIH KATOLIČKIH ROMA LOVARA ZA PREVENCIJU I EDUKACIJU PROTIV OPOJNIH  DROGA GRADA BJELOVARA, BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I REPUBLIKE HRVATSKE
Milana Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednik: Stevo Đurđević

UDRUGA ŽENA ROMKINJA LOVARA ZA KULTURNO-UMJETNIČKU DJELATNOST GRADA BJELOVARA,  ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE I REPUBLIKE HRVATSKE
Milana Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednica: Silvana Đurđević

UDRUGA HRVATSKIH KATOLIČKIH ROMA LOVARA ZA ZAPOŠLJAVANJE ROMA I OSTALIH GRAĐANA GRADA BJELOVARA,  ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE I REPUBLIKE HRVATSKE
Milana Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednik: Siniša Đurđević

UDRUGA HRVATSKIH KATOLIČKIH ROMA LOVARA ZA SPORT I REKREACIJU ROMA I OSTALIH GRAĐANA GRADA BJELOVARA,  ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE I REPUBLIKE HRVATSKE
Milana Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednik: Nedeljko Đurđević

UDRUGA HRVATSKIH KATOLIČKIH ROMA LOVARA ZA SVEKOLIKU POMOĆ I SOCIJALNU SKRB GRADA BJELOVARA,  ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE I REPUBLIKE HRVATSKE
Milana Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednik: Josip Đurđević

SABOR UDRUGA HRVATSKIH KATOLIČKIH ROMA – LOVARA
Milana Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednik: Stevo Đurđević

UDRUGA ROMA BIJAŠA GRADA GRUBIŠNO POLJE, ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE I REPUBLIKE HRVATSKE
Stalovica 56
43290 Grubišno Polje
Predsjednik: Predrag Bogdanić

CENTAR SAVJETOVANJA, EDUKACIJE I KULTURE ROMA
M. Šufflaya 6/a
43000 Bjelovar
Predsjednica: Vedrana Šajn

UDRUGA ROMA UČESNIKA U DOMOVINSKOM RATU *91.G. ZA BBŽ, BJELOVAR
M. Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednik: Stevo Đurđević

UDRUGA ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI ROMIMA I OSTALIM GRAĐANIMA
GRADA BJELOVARA, ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE I RH
Milana Šufflaya 6
43000 Bjelovar
Predsjednik: Stevo Đurđević

“OBIČAJI, ŽIVLJENJE I KULTURA STARIH ROMA – LOVARI GRADA BJELOVARA,  ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE I RH”
Tomaš 33/A
43000 Tomaš
Predsjednik: Stevo Đurđević

UDRUGA ROMA GRUBIŠNOG POLJA
Stalovica 18
43290 Grubišno Polje
Predsjednik: Vinko Horak

JEKHTANIPE HROMANO DROM – ROMSKI PUT
Mate Lovraka 4/A
43000 Bjelovar
Predsjednik: Stevo Šerepec

KRŠĆANSKO ROMSKA ZAJEDNICA
A. B. Šimića 17
430000 Bjelovar
Predsjednica: Zlata Vuković

UDRUGA IZVORNIH ROMA – LOVARI
Maglenča 0
43226 Maglenča
E-mail: info@lovari.hr
Predsjednik: Goran Đurđević