Agencija za mobilnost i programe EU objavila listu za međunarodna osposobljavanja

Agencija za mobilnost i programe EU objavila listu za međunarodna osposobljavanja

Na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU ažuriran je popis međunarodnih osposobljavanja u kojima možete sudjelovati.Osposobljavanja su namijenjena svima koji su aktivni u radu s mladima s ciljem osnaživanja u njihovom radu te koji žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+.Osposobljavanja su tematska, povezana s ciljevima i prioritetima programa te daju dobar temelj za kvalitetnu prijavu i provedbu budućih projekata, ali i za svakodnevni rad s mladima.
Listu osposobljavanja možete pronaći ovdje.
Za sva pitanja oko pravila prijave na osposobljavanje te informacije o načinu financiranja osposobljavanja obratite se na adresu wlmailhtml:natasa.rajcevic@mobilnost.hr .
Program Šalter